JAMJA

Bạn có 10% cơ may tìm thấy "lưỡi bò" đang trốn trong này

Đến đây thử sạch những món ăn liên quan đến bò, biết đâu lại tìm thấy cái "lưỡi bò" đang ẩn nấp ;)

Xem thêm

khuyến mãi từ Bạn có 10% cơ may tìm thấy "lưỡi bò" đang trốn trong này