JAMJA

SỮA TƯƠI ĐƯỜNG ĐEN - CHỈ TỪ 7K

Hôm nay có hẹn Sữa tươi đường đen - CHỈ TỪ 7K - Từ thứ 7/7/7 đến ngày 9/7. YUMMY, uống ngay nào!!!

Xem thêm

khuyến mãi từ SỮA TƯƠI ĐƯỜNG ĐEN - CHỈ TỪ 7K