Xem thêm
1
2
3
Chọn ưu đãi yêu thích,
bấm ĐẶT CHỖ qua App/Web JAMJA
Nhận mã ưu đãi qua
App/Web/Email sau 30s
Xuất trình mã cho cho nhân viên quán
để được áp dụng khuyến mãi
1
Chọn ưu đãi yêu thích,
bấm ĐẶT CHỖ qua App/Web JAMJA
2
Nhận mã ưu đãi qua
App/Web/Email sau 30s
3
Xuất trình mã cho cho nhân viên quán
để được áp dụng khuyến mãi
ĐẶT CHỖ MIỄN PHÍ