Hoolong - Dumpling Bar
bit tet ngon (mam mam steak)
Hoolong - Dumpling Bar

Hoolong - Dumpling Bar

Hoolong Dumpling Bar là nhà hàng chuyên về ẩm thực Trung Hoa, với món Xiaolongbao là món ăn chủ đạo

Xem website

Giới thiệu về Hoolong - Dumpling Bar

Mời bạn bè theo dõi Hoolong - Dumpling Bar.

Hình ảnh

    Message Us
    JAMJA.VN
      JAMJA tuyển dụng nhiều vị trí: SALE - DEVELOPER - DESIGNER - MARKETING
     Ẩn