Batavia Restaurant & Cafe
Batavia Restaurant & Cafe
Batavia Restaurant & Cafe
Batavia Restaurant & Cafe

Batavia Hà Nội là Nhà hàng Halal Indonesia, thuộc sở hữu của vợ chồng Indonesia đã được sống và cung cấp các dịch vụ phục vụ nhiều hơn một thập kỷ.

Xem website

Tổng hợp sớm nhất các ưu đãi khuyến mãi giảm giá của nhà hàng Batavia Restaurant & Cafe

Mời bạn bè theo dõi Batavia Restaurant & Cafe.

Hình ảnh

  • Batavia Restaurant & Cafe
  • Batavia Restaurant & Cafe
  • Batavia Restaurant & Cafe
  • Batavia Restaurant & Cafe
  • Batavia Restaurant & Cafe
  • Batavia Restaurant & Cafe
  • Batavia Restaurant & Cafe
  • Batavia Restaurant & Cafe
    +4