Cầm Viên Quán
Cầm Viên Quán
Cầm Viên Quán
Cầm Viên Quán

Thật khó để diễn tả hết bằng lời những nét riêng trong ẩm thực Cầm Viên, bởi cái gì đẹp, cái gì ngon, đặc biệt là cái gì tinh tế thì để dành cho cảm nhận

Xem website