Cơm gà Gia Hy
Cơm gà Gia Hy
Cơm gà Gia Hy
Cơm gà Gia Hy

Cơm gà nấu nước gà đậm đà, sử dụng gà ta, có thể ăn cùng nhiều món khác như xá xíu, heo quay, vịt quay, gà rô ti,......

Xem website

Cập nhật các khuyến mãi, ưu đãi và giảm giá đến từ Cơm gà Gia Hy

Mời bạn bè theo dõi Cơm gà Gia Hy.

Hình ảnh

  • Cơm gà Gia Hy
  • Cơm gà Gia Hy
  • Cơm gà Gia Hy
  • Cơm gà Gia Hy
  • Cơm gà Gia Hy
  • Cơm gà Gia Hy
  • Cơm gà Gia Hy
  • Cơm gà Gia Hy
    +3