JAMJA

Tầng 1, Hanoi Hotel

Giá: 50.000đ - 220.000đ

Tầng 1, Hanoi Hotel

Khuyến mãi nổi bật

Xem thêm

Giới thiệu về Tầng 1, Hanoi Hotel

  Food Center Lake View - Hotel Hanoi

  Bình luận

  Đang kêt nối...

  Địa chỉ cửa hàng

  Tầng 1, Hanoi Hotel, D8 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

  Điện thoại: 02438452270