Gà Tươi Mạnh Hoạch Phạm Xá
Gà Tươi Mạnh Hoạch Phạm Xá
Gà Tươi Mạnh Hoạch Phạm Xá
Gà Tươi Mạnh Hoạch Phạm Xá
4.6
/5

Nhà hàng gà tươi mạnh hoạch là nhà hàng đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội là cơ sở chính gốc của nhà hàng gà tươi mạnh hoạch tại phạm xá

Xem website

Cập nhật các khuyến mãi, ưu đãi và giảm giá đến từ Gà Tươi Mạnh Hoạch Phạm Xá

Mời bạn bè theo dõi Gà Tươi Mạnh Hoạch Phạm Xá.

Hình ảnh

  • Gà Tươi Mạnh Hoạch Phạm Xá
  • Gà Tươi Mạnh Hoạch Phạm Xá
  • Gà Tươi Mạnh Hoạch Phạm Xá
  • Gà Tươi Mạnh Hoạch Phạm Xá
  • Gà Tươi Mạnh Hoạch Phạm Xá
  • Gà Tươi Mạnh Hoạch Phạm Xá
  • Gà Tươi Mạnh Hoạch Phạm Xá
  • Gà Tươi Mạnh Hoạch Phạm Xá
    +1