Hokkaido Snowie
Hokkaido Snowie
Hokkaido Snowie
Hokkaido Snowie

Tất cả mọi thứ từ các món tráng miệng truyền thống châu Á đã được hợp nhất để hiện đại theo phong cách Đông - Tây và - dĩ nhiên - hợp nhất Nhật Bản được phục vụ suốt ngày đêm trên toàn thế giới .

Xem website

Hokkaido Snowie - Địa chỉ, menu & Khuyến mãi

Giới thiệu về Hokkaido Snowie

Cập nhật các ưu đãi mới và hấp dẫn:

...

Xem thêm

Đóng lại

Mời bạn bè theo dõi Hokkaido Snowie.

Hình ảnh

  • Hokkaido Snowie
  • Hokkaido Snowie
  • Hokkaido Snowie
  • Hokkaido Snowie
  • Hokkaido Snowie
  • Hokkaido Snowie
  • Hokkaido Snowie
  • Hokkaido Snowie
    +4