Kampong Chicken House
Kampong Chicken House
Kampong Chicken House
Kampong Chicken House

Xuất phát từ tình yêu với cơm gà, Kampong Chicken House là mô hình đầu tiên tại Hà Nội mang đến món cơm gà Hải Nam được chế biến Authentic theo vị Singapore.

Xem website

Kampong Chicken House - Địa chỉ, menu & Khuyến mãi

Mời bạn bè theo dõi Kampong Chicken House.

Hình ảnh

  • Kampong Chicken House
  • Kampong Chicken House
  • Kampong Chicken House
  • Kampong Chicken House
  • Kampong Chicken House
  • Kampong Chicken House
  • Kampong Chicken House
  • Kampong Chicken House
    +4