Lẩu Sữa Hấm Ky
Lẩu Sữa Hấm Ky
Lẩu Sữa Hấm Ky
Lẩu Sữa Hấm Ky

Lẩu Sữa Hấm Ky có vị sữa thanh nhẹ, không bị ngấy, bên trong lẩu có sẵn gà, do mình đi đông nên kêu thêm gà ăn cho đã, có các loại bò để nhúng lẩu ăn kèm nữa.

Xem website

Cập nhật thông tin khuyến mãi của Lẩu Sữa Hấm Ky nhanh nhất

Mời bạn bè theo dõi Lẩu Sữa Hấm Ky.

Hình ảnh

  • Lẩu Sữa Hấm Ky
  • Lẩu Sữa Hấm Ky
  • Lẩu Sữa Hấm Ky
  • Lẩu Sữa Hấm Ky
  • Lẩu Sữa Hấm Ky
  • Lẩu Sữa Hấm Ky
  • Lẩu Sữa Hấm Ky
  • Lẩu Sữa Hấm Ky
    +4