Nhà hàng Việt 1915Y
Nhà hàng Việt 1915Y
Nhà hàng Việt 1915Y
Nhà hàng Việt 1915Y

Nhà hàng Việt 1915Y ra đời là sự nghiên cứu tỉ mỉ về ẩm thực Việt, lần theo dấu vết những ngày xưa cũ chúng tôi tái hiện lại nhưng năm 1900 một cách trọn vẹn từ không gian tới ẩm thực. Tái hiện lại những thứ cũ trên nền móng mới quả thực rất khó, không thể quay lại quá khứ đòi hỏi sự tìm hiểu sâu hơn về những gì đã xảy ra, về thói quen và cách thưởng thức thời đó. Nhà hàng Việt 1915Y khai trương với sự tâm huyết cho một nhà hàng ẩm thực Việt, nồng hậu, chân thành.

Xem website

Cập nhật các khuyến mãi, ưu đãi và giảm giá đến từ Nhà hàng Việt 1915Y

Mời bạn bè theo dõi Nhà hàng Việt 1915Y.

Hình ảnh

  • Nhà hàng Việt 1915Y
  • Nhà hàng Việt 1915Y
  • Nhà hàng Việt 1915Y
  • Nhà hàng Việt 1915Y
  • Nhà hàng Việt 1915Y
  • Nhà hàng Việt 1915Y
  • Nhà hàng Việt 1915Y
  • Nhà hàng Việt 1915Y
    +4