Thích Bò - Beefsteak 9 sốt
Thích Bò - Beefsteak 9 sốt
Thích Bò - Beefsteak 9 sốt
Thích Bò - Beefsteak 9 sốt
4.6
/5

THÍCH BÒ - Ngon lạ, đẳng cấp, bò Mỹ giá Việt, 9 sốt phù hợp với vị người châu Á. Hấp dẫn với menu đa dạng hơn

Xem website

Cập nhập các khuyến mãi, ưu đãi và giảm giá đến từ Thích Bò

Hình ảnh

 • Thích Bò - Beefsteak 9 sốt
 • Thích Bò - Beefsteak 9 sốt
 • Thích Bò - Beefsteak 9 sốt
 • Thích Bò - Beefsteak 9 sốt
 • Thích Bò - Beefsteak 9 sốt
 • Thích Bò - Beefsteak 9 sốt
 • Thích Bò - Beefsteak 9 sốt
 • Thích Bò - Beefsteak 9 sốt
 • Thích Bò - Beefsteak 9 sốt
 • Thích Bò - Beefsteak 9 sốt
 • Thích Bò - Beefsteak 9 sốt
 • Thích Bò - Beefsteak 9 sốt

Mời bạn bè theo dõi Thích Bò - Beefsteak 9 sốt.