Trâu Giật Tây Bắc
Trâu Giật Tây Bắc
Trâu Giật Tây Bắc
Trâu Giật Tây Bắc

Trâu Giật Tây Bắc - Hệ thống nhà hàng Thằng Còi chuyên cung cấp Thịt Trâu Tươi (Trâu Giật) và các đặc sản Tây Bắc

Xem website

Cập nhật các khuyến mãi, ưu đãi và voucher đến từ Trâu Giật Tây Bắc

Mời bạn bè theo dõi Trâu Giật Tây Bắc.

Hình ảnh

  • Trâu Giật Tây Bắc
  • Trâu Giật Tây Bắc
  • Trâu Giật Tây Bắc
  • Trâu Giật Tây Bắc
  • Trâu Giật Tây Bắc
  • Trâu Giật Tây Bắc
  • Trâu Giật Tây Bắc
  • Trâu Giật Tây Bắc
    +1