Tìm hiểu thêm về JAMJA

BACKEND LEAD

Department Kỹ Thuật Hạn nộp: ASAP Mức lương: 1000 - 1500 USD

Hạn nộp: ASAP

Mức lương: 1000 - 1500 USD

Số lượng: 2 người

Địa chỉ làm việc:

  • Hà Nội: JAMJA Corp., Tầng 5, Tòa nhà Vườn Xuân, 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

I. Mô tả công việc

    - Design and implement next generation core application backend components for high growth, complicated of leading deal, booking system
    - Ensure all systems are scalable and production-ready move fast, release everyday
    - Work as performance experts and use your own expertise to improve performance Everyday
    - Work with monitoring and observability tool and use your own expertise to improve observe-ability
    - Organize, plan, and lead large projects through to completion
    - You will help recruit and coach your team members to ensure their personal growth and raising the bar for backend engineering.

II. Yêu cầu trình độ, kỹ năng và khả năng tối thiểu


    1. Need-to-have Knowledge & Skills:
    - Bachelor's degree in Computer Science or equivalent experience
    - 3+ years of experience in web/backend development
    - Demonstrated ability to architect complex back-end web applications
    - Enthusiastic about mentoring and leading others
    - Expert knowledge of Python, MongoDB, MySQL, ElK stack
    - Expert command of Python frameworks (Django, Flask)
    - Performance optimization experience, system deployment, management
    - Solid understanding of agile and iterative development methodologies
    - Passionate about Test Driven Development
    - Familiarity with GCP, Nginx, Linux a plus
    - Familiarity with Sass and ERB a plus
    - Familiarity ecommerce app development a plus
    2. Need-to-have personal characteristics:
    - Passionate about creating a high quality web and mobile user experience
    - A confident, dynamic leader. You’re known far and wide for your impressive relationship building skills.
    - Excited to share your skillset with your co-workers as well as learn from them
    - A team player who can also oversee assignments independently and is driven to see a project through to completion
    - Fit with our 7H Characteristic: High Energy, High Discipline, High Courage, Honesty, Hunger, Humility, Humanity
    - Agree with us those catch-phrases as the working directions:
    Hết việc không hết giờ
    Nhất thực thi. Nhì ý tưởng
    Kịp thời hơn 10 chất lượng
    Nghĩ ngược lại, làm khác đi
    No.1 or No.Thing
    No Explain. No Complain
    Trễ Deadline là doesn't fine
    Trial and Error. Quickly
    You can’t fix what you can’t measure
    Whatever you are thinking, think bigger
    Quan sát - Định hướng - Quyết định - Hành động

III. Bạn được gì khi làm việc tại JAMJA

    1. Salary and bonuses
    - Salary: 1000 - 1500 USD
    - Salary review on half-year basis, self-propose salary raise
    - Extra bonus when reaching and exceeding the target
    2. Healthcare & life care
    - Social insurance, health insurance, unemployment insurance as stated in the Law
    - Annual health check
    - Subsidy for oral care & treatment
    - Happy birthday, annual company trip, team building activities, year-end party, etc.
    - Subsidy for gym/fitness membership, movie ticket, books, etc.
    3. Other benefits
    - Free food (snack) & drink at pantry area
    - Small weekly party every Friday (T.G.I.F), monthly celebration on the first Wednesday of the month (Superday)
    - Free use of various books on the company’s bookshelves
    4. “Start-up” culture
    - Flexible working time: 7.5 offsite days (working out of office) per month & late show-up
    - Creative, professional, proactive, and flexible environment.
    - Results-over-process priority
    5. Learning & Developing opportunities
    - Sponsors for short courses & certificates to improve professional skills
    - JAMJA Schools (sharing workshops by JAMJA members & inspiring figures) twice per month
(*) Lưu ý: do hạn chế về mặt thời gian nên chỉ các ứng viên được lựa chọn vào vòng sau mới được liên hệ và phản hồi. Rất mong các bạn thông cảm

Về JAMJA

JAMJA được thành lập vào năm 2015 với xuất phát điểm là một nền tảng tổng hợp thông tin giảm giá của các thương hiệu lớn trên fanpage hoặc trang web. Qua 3 năm phát triển, JAMJA đã không ngừng mở rộng và tích hợp thêm nhiều tiện ích cho khách hàng, đặc biệt là dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam: đặt chỗ giảm giá dựa trên thời gian. Do khả năng giảm giá theo giờ có thể tùy chỉnh (bởi trạng thái bàn trống hoặc trạng thái bán hàng), JAMJA có thể hợp tác với nhiều thương hiệu lớn tại Việt Nam để giảm giá lên tới 70%. Hiện tại, JAMJA có hơn 1 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng và hiện đang phát triển nhanh chóng. Tầm nhìn của JAMJA là trở thành siêu ứng dụng ưu đãi mà khách hàng có thể dùng hàng ngày khi mua sắm và ăn uống.

Môi trường làm việc tại JAMJA mang đậm chất khởi nghiệp với các tiêu chí như: Cởi mở; Khuyến khích sự chủ động của mỗi cá nhân; Ủng hộ “chất riêng” từng người; Thân thiện và gắn kết trong nội bộ; Tiên phong thử nghiệm các kỹ thuật mới; Linh hoạt về thời gian làm việc; Cập nhật, đánh giá công việc dựa trên chỉ tiêu - kết quả (KPI) thay vì quy trình.

Báo chí nói về JAMJA:


Tìm hiểu thêm về JAMJA

Ứng tuyển

Vì sao bạn chọn JAMJA?

Đính kèm CV của bạn*(.pdf, .doc/ .docx , .png , .jpg)

Choose file Change Remove

Đính kèm Portfolio của bạn(.pdf, .doc/.docx , .png , .jpg)

Choose file Change Remove