JAMJA

🎉 BUFFET 1 LÍT - KHĂNG KHÍT TÌNH BẠN 🎉

Lần đầu tiên 30 thương hiệu lẩu HN & SG chỉ 100K- Từ 20/9-30/9.

Xem thêm

khuyến mãi từ 🎉 BUFFET 1 LÍT - KHĂNG KHÍT TÌNH BẠN 🎉