JAMJA
Sang trọng, tinh tế với không gian và đồ ăn mang đậm nền văn hoá Âu châu. Cùng thưởng thức nhé 🍷

Xem thêm

khuyến mãi từ QUÁN ÂU