JAMJA

Cơm niêu ĐỒNG GIÁ rẻ quá...39K!!!

Đồng giá 39k cơm gà sốt nấm và cơm thịt sốt BBQ (1 hoặc 2 mặt cháy). Áp dụng cho khách hàng lấy mã và đặt chỗ qua JAMJA trong khung giờ quy định.

Xem thêm

khuyến mãi từ Cơm niêu ĐỒNG GIÁ rẻ quá...39K!!!