JAMJA

ĐỒNG GIÁ 24K: Nói yêu thương - Nói trà sữa

CHỈ 24K cho 24000 đồ uống và hơn 5000 ly FREE từ R&B Tea, BlackBall, Dunkin' Donuts, Maku, Mr Wish, ...

Xem thêm

khuyến mãi từ ĐỒNG GIÁ 24K: Nói yêu thương - Nói trà sữa