JAMJA

KHÔNG PHẢI NÓNG, CÒN HƠN CẢ LẠNH

Không chỉ mát, bộ sưu tập hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn một cảm giác lạnh "tê đầu lưỡi" trong cái nóng oi ả của Hà Nội và cái nóng rát của thành phố Hồ Chí Minh trong mùa hè này.

Xem thêm

khuyến mãi từ KHÔNG PHẢI NÓNG, CÒN HƠN CẢ LẠNH