JAMJA
Đàn ông làm đẹp có tội không? Đương nhiên không có tội. "Tội" duy nhất nếu có, chỉ là quá bảnh bao để phụ nữ phải yêu

Xem thêm

khuyến mãi từ Đẹp Trai Đón Tết