JAMJA

Trà sữa 0 hào - Đi không tao bao?

Trà sữa CHỈ 0 ĐỒNG, bạn khao mà không uống là phí cả thanh xuân! LẤY MÃ ngay để một đứa mua, hai đứa vui cùng JAMJA nào!!!

Xem thêm

khuyến mãi từ Trà sữa 0 hào - Đi không tao bao?