JAMJA
Cùng JAMJA đánh chiếm Heytea GIẢM ĐẾN 70%!!! ĐẶT CHỖ ngay cùng hội bạn làm vài kèo trà sữa cho ngọt giọng nào!!!

Xem thêm

khuyến mãi từ Trà sữa Heytea